81.500 tỷ đồng quy hoạch năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ

Bộ Công Thương cho biết sẽ dành 81.500 tỷ đồng cho nhu cầu vốn đầu tư ước tính để triển khai quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ đến năm 2020.

Theo đó, quy hoạch sẽ tập trung phát triển 6 lĩnh vực chính gồm:
– Thủy điện nhỏ nối lưới
– Điện sinh khối công nghiệp
– Điện mặt trời
– Cấp điện ngoài lưới
– Năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện

Trạm biến áp 22/110 kv Nhà máy điện gió Phú Lạc, Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Cũng theo Bộ Công Thương, quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được Bộ Công Thương thực hiện dựa trên quan điểm khai thác năng lượng tái tạo theo định hướng chiến lược phát triển năng lượng mới và tái tạo quốc gia đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 và “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030”.

Các chuyên gia thương mại đánh giá cao nguồn thủy điện nhỏ và điện gió vùng Trung Bộ bởi những đóng góp với tỷ trọng lớn trong mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo quốc gia. Ngoài ra, nguồn thủy điện nhỏ và điện gió còn đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội Vùng Trung bộ, đảm bảo ổn định chính trị-xã hội và an ninh biên giới miền Trung, Tây Nguyên.

Do vậy, quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ sẽ tập trung khai thác tiềm năng thủy điện nhỏ nối lưới điện quốc gia với sự quan tâm xem xét các lợi ích tổng hợp như chống lũ, cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh khai thác điện gió tương xứng với lợi thế tiềm năng dẫn đầu cả nước của vùng. Mặt khác, lựa chọn khai thác một cách hợp lý các dạng năng lượng tái tạo với quy mô cấp điện độc lập tại các khu vực xa lưới, địa hình phức tạp, thưa dân.

Ngoài ra, quy hoạch cũng hướng tới việc khuyến khích phát triển và ưu đãi đầu tư các dự án sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ nhằm cung cấp điện cho các hộ dân cư tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, các dự án định canh, định cư khu vực ngoài lưới điện. Qua đó, Nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để nhanh chóng nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu điện, nhiệt trên địa bàn.

Bộ Công Thương cho biết, định hướng phát triển của quy hoạch là khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án thủy điện nhỏ đã quy hoạch. Cùng đó, đẩy mạnh phát triển và hỗ trợ đầu tư các dự án điện gió, dự án phát điện từ nguồn nguyên liệu sinh khối. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư các trạm phát điện tại chỗ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho các hộ gia đình chưa có điện tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo phù hợp với chủ trương định canh, định cư của Nhà nước và địa phương. Đặc biệt, thúc đẩy và khuyến khích các thành phố, thị trấn, thị xã đầu tư xây dựng chuỗi thu gom và xử lý rác thải để phát điện.

Uyên Hương (TTXVN)

Bộ Công Thương cho biết sẽ dành 81.500 tỷ đồng cho nhu cầu vốn đầu tư ước tính để triển khai quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ đến năm 2020. Theo đó, quy hoạch sẽ tập trung phát triển 6 lĩnh vực chính gồm: – Thủy điện nhỏ nối lưới – Điện sinh khối công nghiệp – Điện mặt trời – Cấp điện ngoài lưới – Năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện Trạm biến áp 22/110 kv Nhà máy điện gió Phú Lạc, Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN Cũng theo Bộ Công Thương, quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được Bộ Công Thương thực hiện dựa trên quan điểm khai thác năng lượng tái tạo theo định hướng chiến lược phát triển năng lượng mới và tái tạo quốc gia đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 và “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030”. Các chuyên gia thương mại đánh giá cao nguồn thủy điện nhỏ và điện gió vùng Trung Bộ bởi những đóng góp với tỷ trọng lớn trong mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo quốc gia. Ngoài ra, nguồn thủy điện nhỏ và điện gió còn đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội Vùng Trung bộ, đảm bảo ổn định chính trị-xã hội và an ninh biên giới miền Trung, Tây Nguyên. Do vậy, quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ sẽ tập trung khai thác tiềm năng thủy điện nhỏ nối lưới điện quốc gia với sự quan tâm xem xét các lợi ích tổng hợp như chống lũ, cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh khai thác điện gió tương xứng với lợi thế tiềm năng dẫn đầu cả nước của vùng. Mặt khác, lựa chọn khai thác một cách hợp lý các dạng năng lượng tái tạo với quy mô cấp điện độc lập tại các khu vực xa lưới, địa hình phức tạp, thưa dân. Ngoài ra, quy hoạch cũng hướng tới việc khuyến khích phát triển và ưu đãi đầu tư các dự án sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ nhằm cung cấp điện cho các hộ dân cư tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, các dự án định canh, định cư khu vực ngoài lưới điện. Qua đó, Nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để nhanh chóng nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu điện, nhiệt trên địa bàn. Bộ Công Thương cho biết, định hướng phát triển của quy hoạch là khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án thủy điện nhỏ đã quy hoạch. Cùng đó, đẩy mạnh phát triển và hỗ trợ đầu tư các dự án điện gió, dự án phát điện từ nguồn nguyên liệu sinh khối. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư các trạm phát điện tại chỗ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho các hộ gia đình chưa có điện tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo phù hợp với chủ trương định canh, định cư của Nhà nước và địa phương. Đặc biệt, thúc đẩy và khuyến khích các thành phố, thị trấn, thị xã đầu tư xây dựng chuỗi thu gom và xử lý rác thải để phát điện.

Solar Vina Aspire

Uyên Hương (TTXVN)


CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

GIÁ CẢ CẠNH TRANH

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

0944 004 666
may ao thun - may balo gia re - may áo thun đồng phục